ฉันมาถึงจุดจุดนี้เพื่อ?

  เอสเธอร์ 4:14-16

   อาจารย์กริช คีรีวัลย์

  14 สิงหาคม 2016

pdf

mp3

1. เพื่อเป็นกระบอกเสียงของพระเจ้า
2. เพื่อเป็นพรต่อผู้อื่น ไม่ใช่อยู่เพื่อตัวเองแต่ฝ่ายเดียว
3. เพื่อใช้ชีวิตให้คุ้มค่า แม้ว่ามีความเสี่ยงถึงชีวิต

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand