ทำไมพระเจ้าถึงใช้คนอย่างเรา

  –

   อาจารย์จักรพันธ์ แกล้วกล้า

  21 สิงหาคม 2016

pdf

mp3

1.พระเจ้ามักใช้คนที่ขาดความมั่นใจ
2. พระเจ้ามักใช้คนที่ถูกมองข้าม
3. พระเจ้าใช้คนที่แตกสลาย

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand