การตอบสนองที่ผิดภายใต้วิกฤต

  มัทธิว 26:31-75

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

 5 พฤษภาคม 2015

pdf

mp3

1. ประมาท มั่นใจในความสามารถตนเกินไป (31-35)

2. ไม่เตรียมพร้อม (36-46)

3. ตอบสนองตามแรงกระตุ้น (47-55)

4. หนีปัญหา (56-75)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand